COVID-19

HEALTHONE UPDATE 

Sciensano : Raadpleeg de laatste informatie en procedures !

Deze procedures kunnen regelmatig aangepast worden, in functie van de epidemiologische situatie.
→  https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures

4 Juni 2021

De COVID-19 vaccinatie barometer: optimaliseer de vaccinatiegraad in jouw praktijk!

De voorbije maanden werd in de vaccinatiecampagne vooral ingezet op het identificeren en activeren van (risico)patiënten. Sinds midden april werd ook de vaccinatie barometer beschikbaar gesteld in elk EMD. Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, wordt de vaccinatie barometer steeds essentiëler in de verdere bestrijding van deze pandemie.

Wat is de ‘vaccinatie barometer’? 
De barometer is een instrument voor jou als huisarts om te monitoren hoe ver jouw patiëntenpopulatie nog verwijderd is van groepsimmuniteit. Bovendien werpt het ook een licht op welke patiënten/groepen van patiënten moeilijker hun weg vinden naar het vaccinatiecentrum.

Concreet kan je met deze tool:
1. De aanwezigheid van chronische aandoeningen in jouw praktijkpopulatie in kaart brengen
2. De vaccinatiegraad in risicogroepen opvolgen
3. Acties ondernemen om de vaccinatiegraad te optimaliseren.

Wat is jouw rol in de vaccinatie barometer? 
We vragen jou de cijfers voor de barometer op regelmatige basis door te sturen. Dit om twee belangrijke redenen:
1. Jouw cijfers helpen allereerst om het vaccinatiebeleid in de eerstelijnszone te sturen. Op dit moment hebben al 1.320 praktijken in België minstens 1 maal de vaccinatie barometer doorgestuurd. Alleen met voldoende data kunnen de gepaste beleidsaanpassingen in jouw regio gebeuren om onze maatschappij uit deze crisis te helpen.
2. Daarnaast kan je door deze gegevensuitwisseling jouw cijfers beveiligd vergelijken met de cijfers in jouw regio via www.healthstat.be. Deze cijfers zijn voor jou als zorgverlener interessant om de globale voortgang in jouw regio te zien. Bovendien kan je zo bepaalde patronen herkennen en als praktijk of in samenspraak met andere praktijken verdere stappen ondernemen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Waar kan ik de barometer terugvinden in mijn EMD?
In HealthOne vind je alle Covid-19 Tools terug via Tools|COVID vaccinatie of rechtstreeks via het Vaccinatie Dashboard. Via dit dashboard kun je de vaccinatiegraad van jouw praktijk bekijken en de Barometer versturen. Je kunt hier ook de patiënten terug vinden die nog niet werden gevaccineerd.
De volledige handleiding kunt u hier terug vinden.

Hoe patiënten aansporen zich te laten vaccineren?
Patiënten die weigerden of niet kwamen opdagen, krijgen binnenkort een 2de  kans. Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief was hierover nog niet alles duidelijk. Zodra wij hierover de nodige informatie ontvangen van de Task Force, zullen we dit zeker communiceren.

Vanuit Sciensano en alle EMD leveranciers doen we een warme oproep om de cijfers voor de vaccinatie barometer wekelijks (tussen vrijdag 12u en maandag 12u) door te sturen en het Vaccinatie Dashboard effectief te gebruiken om zo tot een hoge vaccinatiegraad en uiteindelijk groepsimmuniteit te komen.

1 Juni 2021

HealthOne Update: Belangrijke Mededeling Van Covid Vaccinatie

We hebben een nieuwe versie van HealthOne klaar gezet, v9.2.5.3198.
U kunt ten allen tijde uw huidige versie controleren via Help|Omtrent
De updates worden automatisch geïnstalleerd bij het opstarten van HealthOne.

Volgende zaken werden oa opgenomen in deze release:

 • Verbeteringen in het Covid-19 dashboard: de grafieken en filter op “niet gevaccineerd”
 • Informatie betreffende de vaccinatie die van de HUB komt integreert nu correct (dialoogvenster voor integratie)
 • Controle en correctie Rijksregisternummer (INSZ) bij het activeren van patiënten (spaties tussen cijfers)
 • Het Helena icoontje geeft nu duidelijker weer of een patiënt deze dienst reeds geactiveerd heeft
 • Correctie van de dubbele transacties bij het integreren van vaccins

Hierbij ook een belangrijke wijziging in verband met het activeren van risicopatiënten (behalve zwangere vrouwen): vanaf 03 juni zal het niet meer mogelijk zijn om risicopatiënten te activeren via uw software. Immers, de volgende fase van de vaccinatiecampagne zal kortelings van start gaan.  Vanaf nu zullen de overige burgers (patiënten) geactiveerd worden door de overheid en dit in volgorde van leeftijd, zonder prioriteit voor risicopatiënten.

Neem ook eens een kijkje op onze FAQ pagina als u een vraag heeft. Op regelmatige basis voegen wij content toe in functie van uw vragen of naar aanleiding van aanpassingen aan uw software.

3 Mei 2021

HealthOne Update: Nieuwe Covid-19 tools

De Covid-19 vaccinatiecampagne draait, zoals u weet, op volle toeren.
Begin april heeft HealthOne u een aantal tools verstrekt om de lijst van risicopatiënten (18-64 jaar) te kunnen opmaken.
U hebt intussen ook de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van uw patiënten op te volgen, zowel via een dashboard als in het patiëntendossier.
We gaan nog een stapje verder met de laatste versie 9.2.4.3184.

HealthOne geeft u nu ook de mogelijkheid om:

U vindt alle beschikbare informatie door op de bovenstaande links te klikken.

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om de talrijke vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en bieden daarom ook verschillende handleidingen en een FAQ aan, deze kunnen u helpen om snel het antwoord op uw vragen te vinden.
Door deze bronnen van informatie aan te bieden zijn we in staat het aantal telefonische oproepen naar onze teams te beperken en onze bereikbaarheid te verbeteren in geval van problemen.

HealthOne volgt dagelijks de ontwikkelingen op om uw software snel aan te passen aan de instructies van de bevoegde instanties en uw specifieke behoeften.

20 April 2021

Covid-19 vaccinatie: HealthOne Update 9.2.3.3174

Versie 9.2.3.3174 is zojuist naar u verzonden. Deze omvat voornamelijk de volgende fase van de vaccinatiecampagne tegen Covid 19.
Na het verzenden van de lijst met risicopatiënten is het tijd voor de Covid-19 Barometer V3 en het integreren van de vaccinatiestatus van patiënten.
U vindt hier een korte handleiding.
Deze handleiding is ook beschikbaar in Help|Handleiding

2 April 2021

Covid-19 vaccinatie: Start op 2 april

Ongetwijfeld weet u al dat u de lijst met risicopatiënten (fase 1b van de vaccinatiecampagne) kan versturen vanaf 02 april.
Op dit moment is er geen urgentie om de lijst te versturen, gezien er nog meer dan 1 miljoen burgers ouder dan 65 jaar moeten uitgenodigd worden.

Het is pas na deze groep dat de risicopatiënten aan bod komen. Er is wel een kleine nuancering betreft de verschillende regio’s.
Voor Brussel is er geen probleem om de risicopatiënten al te versturen, gezien er in deze regio wat meer ruimte is om de risicopatiënten snel uit te nodigen.

Voor Vlaanderen (en Wallonië) ligt het een beetje anders. In deze 2 regio’s wordt er momenteel nog volop gevaccineerd in de groep ouder dan 65 jaar. De risicopatiënten zullen dus niet meteen een uitnodiging in hun bus krijgen, gezien de groep ouder dan 65 jaar op dit moment prioriteit heeft.
Uiteraard bent u vrij om op 02 april uw lijst te versturen. Hou er dan wel rekening mee dat deze patiënten niet meteen een uitnodiging zullen krijgen.

Er werd ook al gesproken over het terugvloeien van informatie(vaccinatiestatus) naar jullie elektronisch dossier. Deze functie zal ten vroegste beschikbaar zijn vanaf 15 april. Uiteraard zullen we jullie tijdig de nodige informatie bezorgen.

23 Maart 2021

Covid-19 vaccinatie: FAQ’s helpen u

De Covid-vaccinatiecampagne is momenteel volop aan de gang en het spreekt voor zich dat er soms nog vragen zijn over de resultaten van de door ons gedefinieerde analyses betreffende risicopatiënten. Deze analyses werden algemeen opgesteld en geven niet altijd een volledig beeld van uw risicopatiënten.

Bij het definiëren van deze criteria werd dan ook rekening gehouden met het feit dat uw gegevens zullen worden geconsolideerd met de gegevens van andere instanties zoals bijvoorbeeld de Mutualiteiten, het Kankerregister,  het Mucoviscidoseregister…

We willen ook benadrukken dat deze analyses werden gemaakt op basis van de specifieke criteria die wij hebben ontvangen vanuit de Taskforce. Het is helaas onmogelijk voor ons om voor alle klanten de resultaten van deze analyses te verifiëren dus indien u zelf zou inschatten dat er bepaalde risicopatiënten niet in de audits of in de uiteindelijke lijst zijn opgenomen, kan u deze alsnog zelf toevoegen.

We verwijzen u hiervoor graag naar dit artikel in onze FAQ waar in een paar eenvoudige stappen wordt uitgelegd hoe u deze kan toevoegen aan de lijst voor vaccinatie tijdens fase 1B. Wat ook de reden is (gecodeerd in een bepaald veld, ziekte niet opgenomen in de criteria,…) waarom één van uw patiënten niet op deze lijst staat, u kent uw patiënten het beste en u bent volledig vrij om dit te corrigeren.

19 Maart 2021

Covid-19 vaccinatie: fase 1B – de regels veranderen en HealthOne past zich aan

Om u te helpen de zaken duidelijker te zien, delen wij de meest recente officiële informatie die tot nu toe bekend is, met u (versie 9.2.2.3153 en hoger) :

1. Alle door de autoriteiten gevraagde wijzigingen zijn doorgevoerd in uw HealthOne-software en zijn volledig functioneel.

a. Een enkele lijst van alle patiënten die risico lopen.
b. Mogelijkheid om een patiënt toe te voegen aan of te verwijderen uit de lijst.
c. Reactivering van een patiënt op de lijst.

2. De datum van verzending is uitgesteld tot 2 april, HealthOne is klaar en wacht alleen nog op groen licht van de autoriteiten.
U vindt al deze nieuwe functies terug in de bijgewerkte handleiding.

Onze site is intussen ook verrijkt met een rubriek FAQ, waar u antwoorden vindt op de belangrijkste vragen over de Covid-vaccinatiecampagne.

26 Februari 2021

Covid-19 vaccinatie – Laatste ontwikkelingen

We staan continu in contact met de verschillende overheden en de Taskforce om u zo goed mogelijk te helpen bij het voorbereiden van de Covid-19 vaccinatie campagne.

Teneinde u zo correct mogelijk te informeren vindt u hieronder de laatste bijgewerkte informatie waar over wij beschikken:
. Alle ontwikkelingen die werden gevraagd door de Taskforce werden met succes toegevoegd aan HealthOne, ook de mogelijkheid om de lijst met risicopatiënten te versturen.
. Op dit moment wachten we nog op het officiële groen licht om deze functies uit te rollen naar jullie.
. Zodra wij hierover meer duidelijkheid krijgen, zullen we het niet nalaten u hierover in te lichten.

16 Februari 2021

Covid-19 vaccinatie / Campagne Fase 1

Zoals u al weet, zal u geen Covid-19 vaccinaties doen in uw eigen praktijk. Uw patiënten zullen verwezen worden naar één van de lokale vaccinatiecentra en dit volgens een vooraf vastgestelde prioriteit.

Als huisarts bestaat uw belangrijke taak erin een lijst aan te leggen en te versturen voor de patiënten die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne 1B. Het gaat hier over patiënten met comorbiditeit, jonger dan 45 en tussen de leeftijd van 45 en 64 jaar. Hier wordt voornamelijk gekeken naar chronische patiënten met risicofactoren als diabetes, obesitas, hypertensie, cardiovasculaire en longaandoeningen.

Ondertussen hebben wij de verschillende analyses en tools ontwikkeld zodat u met enkele klikken uw risicopatiënten kunt terugvinden. De analyses zullen rekening houden met de criteria die vastgelegd werden door de Hoge Gezondheidsraad.

Een nieuwe versie 9.2.1.3141 is momenteel beschikbaar via LiveUpdate. De bijhorende handleiding kunt u hier vinden.

Deze tools zullen u in staat stellen om, enerzijds de dossiers van uw risicopatiënten correct te coderen(indien nog niet het geval zou zijn) en anderzijds lijsten met deze risicopatiënten aan te maken. Het versturen van deze lijsten zal pas mogelijk zijn vanaf maart. We houden u uiteraard verder op de hoogte.

12 Januari 2021

Belangrijke informatie : Vaccinatie Covid-19

De vaccinatie tegen Covid is vandaag alomtegenwoordig en zal zonder twijfel ook u bezighouden. Al sinds het begin van deze pandemie, doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk de juiste tools te bezorgen om uw werk in goede banen te leiden. Ook deze keer zullen wij het nodige doen om u snel en adequaat te helpen en ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk kostbare tijd verliest.

Zoals u al weet, zal u geen Covid vaccinaties doen in uw eigen praktijk. Uw patiënten zullen verwezen worden naar een van de lokale vaccinatiecentra en dit volgens een vooraf vastgestelde prioriteit.

Als huisarts bestaat uw belangrijke taak erin een lijst aan te leggen en te versturen voor de patiënten die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne 1B. Het gaat hier over patiënten tussen de leeftijd van 45 en 64 jaar en patiënten jonger dan 45 jaar waarbij voornamelijk gekeken wordt naar chronische patiënten met risicofactoren als diabetes, obesitas, hypertensie, cardiovasculaire en longaandoeningen.

Langs onze kant zullen wij de verschillende analyses en tools ontwikkelen zodat u met enkele klikken uw risicopatiënten kunt terugvinden. De analyses zullen rekening houden met de criteria die vastgelegd werden door de Hoge Gezondheidsraad. Verder zullen het de verschillende overheidsinstellingen zijn die instaan voor de communicatie naar uw patiënten om deze uit te nodigen een afspraak te maken in een vaccinatiecentrum. U zult voor deze patiënten de vaccinatiestatus teruggestuurd krijgen.

Indien er zich patiënten zouden aanbieden met bijwerkingen ten gevolge van een Covid vaccinatie, zal er een eForm ter beschikking staan om deze op een eenvoudige en snelle manier kenbaar te maken aan de bevoegde instanties.

Mocht u betrokken zijn bij deze vaccinatiecampagne als vaccinator of coördinator, kunt u hier meer informatie vinden betreft Vaccinnet Plus :
Vlaanderen: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinnet
Brussel: https://brusselshealthnetwork.be/nl/zorgverstrekkers/covid-19/vaccinatie/

30 Oktober 2020

HealthOne Update versie 9.1.1.3035 met “Covid 19 Barometer V2”

We hebben zojuist een nieuwe update uitgerold. Versie 9.1.1.3035 zal u via ons LiveUpdate systeem automatisch ter beschikking worden gesteld.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

 1. Op verzoek van Sciensano hebben we een analyse geïmplementeerd waarmee u het e-form “Covid 19 Barometer V2” kunt invullen Als u meer informatie wenst betreffende de financiële incentive, nodigen we u uit om de website van Sciensano te bezoeken.
  Via deze link vindt u een video waarin wordt uitgelegd hoe u dit in HealthOne werkt.
 2. Op uw verzoek hebben we de mogelijkheid toegevoegd om gestandaardiseerde opmerkingen toe te voegen (bijv. “Derde betalersregeling van toepassing”, …) voor voorschriften die naar Recip-e gestuurd worden. U vindt dit terug in een nieuw tabblad “Opmerkingen” in het “Voorschrift wijzigen” venster.
 3. Het gebruik van eAttest voor HAIO’s is verbeterd (oa Tarief Check).
 4. Verbeteringen aan de online laboratoriumaanvragen via Cyberlab.

We herinneren u er ook aan dat het gebruik van Recip-e niet langer mogelijk zal zijn met versies van HealthOne ouder dan 9.1.0.3015.
Niet vergeten: de aanvraag voor de geïntegreerde prakrijkpremie 2019 loopt af op 31/10/2020. Ga hiervoor naar MyRiziv.

13 Oktober 2020

Aanbeveling van Sciensano

Laat je een patient testen op Covid-19?
Vraag dan altijd of hij de app Coronalert gebruikt. Zo ja, :

 1. Vraag dan dat hij met zijn app een testcode genereert van 17 cijfers.,
 2. Geef deze code door aan Sciensano via het eFormulier dat je opstuurt.

De code laat Sciensano toe om de patiënt via de app anoniem te informeren over het testresultaat zodra dit beschikbaar is. Belangrijker nog, het laat de patiënt toe om anoniem de andere app-gebruikers, waarmee hij een hoogrisicocontact heeft gehad, te verwittigen van zijn besmetting! Zo kunnen de contacten zichzelf laten testen. En help je dus de verspreiding van het virus tegen te gaan. De code is 17 posities lang om veiligheidsredenen.

Meer info: www.coronalert.be

8 Mei 2020

HealthOne Update

Rekening houdend met uw opmerkingen en de nieuwe regelgevingen hebben we een nieuwe update (9.0.4.2924) verspreid die verschillende verbeteringen bevat die grotendeels verband houden met de huidige Covid-situatie.

Meer informatie…

We hopen dat deze aanpassingen en verbeteringen uw werk zullen vereenvoudigen.

14 April 2020

HealthOne Update

We hebben een nieuwe versie van HealthOne klaarstaan, waarin een aantal verbeteringen en nieuwigheden opgenomen zijn. Zoals gewoonlijk zal deze via de LiveUpdate verspreid worden.

Enkele belangrijke aanpassingen op een rijtje

e-Mail naar patiënten
. Het nieuwe systeem werkt volledig naar behoren en e-mails worden zonder vertraging afgeleverd.
. We voeren ook een controle toe op de correctheid van het e-mail adres. De controle gebeurt op het niveau van het domeinniveau, hetgeen na de “@” komt(@xxxxxxx.xxx).
. Op vraag van jullie werd ook een nieuw item, e-mail van de apotheek, toegevoegd(in het admin gedeelte van de patiënt). Naast de gekende e-mailadressen van de patiënt, zal vanaf nu ook het e-mail adres van de apotheek voorgesteld worden, bij het versturen van een e-mail.

Video-consultatie
We bieden u 2 mogelijkheden aan om een video consultatie te doen. Beide opties worden gratis aangeboden tot eind mei.

. Helena : Vanuit HealthOne kunt u een video consult initiëren. Het video gedeelte wordt volledig beheerd binnen het Helena platform. Onze support kan u niet verder helpen bij eventuele problemen. Klik hier voor de instructie.

. Doctena : Voor onze klanten die reeds gebruik maken van de Doctena agenda is er een nieuwe functie toegevoegd, video consultatie. Voor de activatie klik hier. Indien u wenst om gebruik te maken van de Doctena agenda binnen HealthOne, neem dan vrijblijvend contact met ons op via deze link. Klik hier.

Nieuwe codes voor psychiaters en psychologen
Het Riziv voorziet nieuwe nomenclatuurcodes voor het tarifiëren van een tele- of videoconsult. Deze codes zijn enkel beschikbaar via derde betaler.

eAttest
We voegden een extra controle toe bij het versturen van een eAttest, bvb het KBO nummer.

Flowchart Triage Covid-19
We hebben ook een vragenlijst(Flowchart) ontwikkeld voor de evaluatie van een patiënt als onderdeel van de Triage Covid-19. Deze flowchart werd gemaakt binnen het departement Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, volgens de methode van de Best Evidence Topics en werd gevalideerd door Cebam. Klik hier voor de instructie.

3 April 2020

Om u nog beter en sneller op de hoogte te brengen van alle wijzigingen betreffende Covid-19 en de aanbevelingen van Sciensano , kunt u via de Microsoft store een nieuwe tool downloaden die werd ontwikkeld door HealthOne.

Wij zullen via dit bijkomende kanaal ook alle communicatie betreffende HealthOne  doorsturen.

Let op:
Indien er een probleem zou optreden tijdens de installatie, kunt u deze gewoon stopzetten. U heeft deze tool niet nodig om met HealthOne te kunnen werken, het is een extra communicatie kanaal naar onze klanten toe.
Het is dus ook niet nodig om onze support te contacteren ingeval er een installatie probleem zou voordoen, zij kunnen u hier niet mee verder helpen.

Hoe werkt het?

Het is simpel, klik, op de volgende link: https://www.microsoft.com/store/apps/9NMHZ7BM5FNG
U zult doorverwezen worden naar de website van Microsoft.

1/ Klik vervolgens op downloaden

_
2/ Klik op “Microsoft Store openen”.

_
3/ U komt nu in de Microsoft Store, een hoeft geen account aan te maken.
Klik hier op installeren:

_
4/ De applicatie zal zich downloaden en automatisch installeren.

_
5/ Eens geïnstalleerd, klik op “Starten”.

_
6/ Indien u volgend scherm ziet is de installatie gelukt :

_
Van zodra wij een bericht sturen, zult u dit zien verschijnen rechts onderaan uw scherm :

_
Om de info te raadplegen, kies uw taal, of indien u dit later wil consulteren klik dan op Uitstellen (indien gewenst kan u de tijdsspanne aanpassen).

31 Maart 2020

In deze tijden waarin alles dagelijks evolueert, hebben wij ook de nodige aanpassingen gedaan betreft het verzenden van e-mails naar uw patiënten. 

Teneinde de problemen van de quota, opgelegd door Microsoft, te vermijden hebben we het mailsysteem volledig herzien. Het nieuwe systeem werd gisteren namiddag in productie genomen, wat resulteerde in nog enkele kleine problemen die ondertussen opgelost zijn. Vanaf nu worden de e-mails weer normaal verzonden (zonder quotaproblemen).

Voor deze aanpassing is er geen update van HealthOne nodig.

Er dienen nog een aantal zaken te worden verbeterd :
. Het duurt even voor e-mails verstuurd naar Skynet.be, Proximus.be, Belgacom.net & Yahoo worden ontvangen door patiënten. Deze providers weigeren op dit moment onze mails omdat ze te veel e-mails detecteren die vanaf dezelfde server zijn verzonden. Onze server verstuurt deze e-mails meerdere keren met regelmatige tussenpozen: uiteindelijk worden deze met succes afgeleverd. We zijn in contact met deze leveranciers, om dit zo snel mogelijk te normaliseren.
. Sommige e-mails komen binnen in de spam van patiënten, we raden u dan ook aan uw patiënten hierop attent te maken.
. Er is nog geen notificatie van het systeem in het geval van een verkeerd e-mailadres of een fout (volle mailbox, etc.), hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

We werken non-stop aan de verbetering van deze nieuwe oplossing.

27 Maart 2020

Hierbij een belangrijke en gemeenschappelijke communicatie van de Centra voor Huisartsgeneeskunde.

In de afgelopen dagen heb je voor jouw praktijk een registratieformulier “COVID-19: dagelijkse situatie in uw praktijk” doorgestuurd. Waarvoor dank! Hiermee krijgen we goed zicht op de belasting en de noden van de huisartsenpraktijken in deze crisis. We weten dat de situatie in de praktijk van dag tot dag kan veranderen. Daarom is het van belang om dagelijks jullie situatie te rapporteren. Zo kunnen we proberen snel te anticiperen op de noden die ontstaan, binnen jullie kring en binnen de eerstelijnszone. Daarom sturen we jouw een reminder om vanavond tussen 18u en 22u de situatie in jouw praktijk opnieuw te registreren.

Waar vind ik de eForms?
Zorg dat je zeker een actieve eHealth connectie hebt. Open een patiëntendossier en ga naar Tools|eForms uitvoeren.

_
Open het Covid-19 eForm:

24 Maart 2020

Momenteel maken ons land en de rest van de wereld een ongekende gezondheidscrisis door met Covid-19. We leven in een onzekere periode. Dat vraagt om ongeziene solidariteit. Samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus indijken

Onze dienstverlening blijft paraat

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten zijn onze absolute prioriteit. Daarom werken we sinds deze week volledig via telewerk. U kunt dus blijven rekenen op ons via e-mail en/of telefoon. Ook in moeilijke tijden willen we er maximaal voor u zijn.

Welke impact heeft dit voor u:

. Trainingen/opleidingen: deze zullen online doorgaan. U kunt steeds een opleiding boeken in de agenda van de trainer via onze website https://calendly.com/healthone-nl

. Commerciële dienst: alle onze sales mensen zijn via telefoon en email bereikbaar. Er zullen echter geen bezoeken meer ter plaatste kunnen doorgaan.

. Helpdesk: onze support agents zijn ook bereikbaar via telefoon en email. Via de telefoon zal het niet altijd gaan zoals jullie gewend zijn. Om er voor te zorgen dat ook dit departement thuis kan werken hebben een tijdelijk Cloud telefooncentrale opgezet. Het enige dat u zult horen is een muziekje zodra u in de wachtrij terecht komt. Uw oproep zal behandeld worden zodra één van de agents beschikbaar is.
Indien mogelijk probeer zoveel mogelijk het email kanaal te gebruiken om hen te contacteren. Ongetwijfeld zult al gemerkt hebben dat door de enorme druk op deze dienst de wachttijden veel langer zijn dan normaal. We doen al het mogelijk om jullie allemaal zo goed en snel mogelijk te helpen in deze uiterst exceptionele situatie. We herinneren jullie er ook aan de onze helpdesk geopend is van 8:3 tot 17:00.

. Development: Ons development team werkt gewoon verder van thuis en doet alle het nodige om dringende aanpassingen(gevraagd door RIZIV), extra tools en andere aanvragen zo snel mogelijk te ontwikkelen. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat jullie de nodige tools hebben om deze moeilijke periode door te komen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws rond het coronavirus en de initiatieven die wij nemen. Volg zeker onze speciale covidpagina.Zorg ondertussen goed voor u zelf, we hebben jullie nodig.

Het voltallige HealthOne-team

23 Maart 2020

We ondervinden een onverwacht probleem met het verzenden van e-mails naar uw patiënten.

Tot nu toe hebben we nooit het toegestane quota bereikt op de server die we gebruiken.
Natuurlijk wordt dit quota sinds de crisis die we doormaken snel overschreden en dienen we te wachten tot we terug onder het toegestane quota komen om terug mails te kunnen versturen. Dit is uiteraard niet acceptabel en ons hele ontwikkelteam werkt hard aan een oplossing.

Als u een foutmelding krijgt bij het verzenden van e-mails naar uw patiënten, heeft u 3 opties:
• Verzend het certificaat (alleen vanaf een sjabloon) met HELENA
• Verzend het certificaat (ITT of sjabloon) door het document in PDF op te slaan en vanuit uw e-mail te verzenden (procedure HIER)
• Wacht enkele uren, de tijd om terug onder het quota te komen en het weer mogelijk is om mails te versturen.

We zijn ons er terdege van bewust dat dit niet het moment is voor dit soort problemen, daarom verzekeren wij u dat er alles aan gedaan wordt om zo snel mogelijk een oplossing klaar te hebben.

20 Maart 2020

Belangrijke en gemeenschappelijke communicatie van Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, KU Leuven, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent, Centrum Huisartsgeneeskunde van de Vakgroep Eerstelijns en Interdisciplinaire Zorg, Universiteit Antwerpen, Sciensano, Domus Medica en SSMG

Beste collega huisarts,

De COVID-19 pandemie vraagt veel van ons. Opeens moeten we ons werk op een heel andere manier organiseren: de chronische zorg wordt on hold gezet, we organiseren ons in triageposten, worden geconfronteerd met tekorten aan noodzakelijk medisch materiaal om onze patiënten en onszelf te beschermen en onze zorg voor rusthuispatiënten wordt aangepast.

De COVID-19 crisis wordt nu vooral gemonitord in de ziekenhuizen. De cijfers die we dagelijks langs vele kanalen krijgen betreffen de patiënten die we doorsturen en opgenomen worden. Wat er bij ons gebeurt weten we niet.
. Slagen onze huisartsen erin om deze transitie te maken die de COVID-19 crisis vraagt?
. Zijn er praktijken die in moeilijkheden zijn, door uitval van collega’s of gebrek aan medisch materiaal?
. Hoeveel mensen met luchtwegproblemen worden er gezien?

Samen met jullie hulp willen we deze pandemie zichtbaar maken, in onze praktijken, woonzorgcentra en triageposten. Daarom hebben de academische centra huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, Ugent en UAntwerpen, Sciensano, Domus Medica, SSMG en de EMD ontwikkelaars de handen in elkaar geslagen. We hebben een korte vragenlijst ontwikkeld waarmee we dagelijks de situatie willen opvolgen. Deze monitoring zal dagelijks op regionaal (kringniveau), provinciaal, gewestelijk en landelijk niveau gevisualiseerd worden zodat we snel kunnen detecteren wanneer praktijken of regio’s in moeilijkheden komen. Zo kunnen we ondersteunen wanneer dit nodig is.

Concreet vragen we uw deelname als huisarts in deze monitoring

In jouw EMD vind je een nieuwe eForm met de titel COVID-19 dagelijkse situatie in uw praktijk. We zouden willen vragen dat één huisarts per praktijk op het einde van iedere dag dit eForm invult. Het invullen van het eForm vraagt maximaal vijf minuten. Het zijn elke dag dezelfde vragen. Dit eForm stuurt u door via eHealth naar Dr. Bert Vaes, die als coördinator van het monitoring project optreedt. Dagelijks worden jullie gegevens dan gevisualiseerd door Doclr (https://vioras.be) zodat we snel zicht krijgen in welke zones in België er zich een probleem voor doet.

Het betreft enkel vragen over de organisatie van de praktijk en enkele praktische zaken. Er worden geen individuele patiëntendata doorgestuurd. Om het eForm in te vullen opent u het dossier van een willekeurige of een testpatiënt. De gegevens van deze patiënt worden niet meegestuurd.

Op deze manier hopen we ons werk als huisartsen zichtbaar te maken voor onszelf, de overheid en de bevolking in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Dit project kan uiteraard enkel slagen als we er allemaal samen onze schouders onder zetten.

Met vriendelijke groeten,

Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
Centrum Huisartsgeneeskunde van de Vakgroep Eerstelijns en Interdisciplinaire Zorg, Universiteit Antwerpen
Sciensano, Domus Medica, SSMG

19 Maart 2020

In onze laatste mailing hadden we het over de bijzondere omstandigheden waarin we allemaal verkeren: deze actualiteit dwingt ons om voortdurend aanpassingen te doen. Deze aanpassingen vindt u in een nieuwe versie die beschikbaar is via de Live Update.
Deze wordt automatisch geïnstalleerd, u hoeft zelf niets te doen.

Waarom weer een nieuwe versie?

We hebben nieuwe richtlijnen gekregen met betrekking tot de nomenclatuurcodes die zijn toegevoegd naar aanleiding van de COVID 19-crisis. Voor jullie verandert er niets, maar het formaat voor het verzenden van elektronische facturen moest worden aangepast.

Daarnaast hebben we de nieuwe officiële documenten ontvangen voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het virus. U kunt deze terug vinden bij de sjablonen. We hebben ook een korte video gemaakt met de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot het coronavirus en de implicaties ervan. Klik HIER om de video te bekijken.

Onze helpdesk en alle HealthOne-teams doen al het mogelijke om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Het voltallige HealthOne – team.

17 Maart 2020

De huidige situatie vereist dat ook wij onze werkwijze aanpassen om onze mensen zoveel mogelijk te beschermen teneinde een continuïteit te behouden in onze dienstverlening.

Volgende aanpassingen zullen doorgevoerd worden:
. Alle fysieke opleidingen zullen vervangen worden (waar het kan) door online opleidingen.
. Ons commercieel team blijft (voorlopig) beschikbaar

. Onze helpdesk zal op de volgende manier georganiseerd worden:

We gaan in 2 teams werken. Team 1 zal permanent de telefoons beantwoorden en de nodige zaken noteren zodat Team 2 jullie kan terug bellen met de juiste oplossingen. Concreet wil dit zeggen dat de mensen die u aan de lijn krijgt een triage functie hebben en dus niet meteen een oplossing zullen aanbrengen. Het gemelde probleem zal vervolgens doorgegeven worden aan Team 2. De betreffende helpdesk agent zal u dan telefonisch of via mail terug contacteren.

Rekening houdend met bovenstaande maatregelen, zal de helpdesk vanaf 17/03 tot nader order uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17u, in plaats van 17u30.
Dank u voor uw begrip en vertrouwen.

16 Maart 2020

In deze uitzonderlijke tijden past HealthOne zich aan uw dagelijks praktijkvoering aan.

Dit zijn de wijzigingen die zijn toegevoegd:
. Een nieuw sjabloon: document voor een verplichte quarantaine bij vermoeden van een Covid-19 besmetting
. De termen “COVID-19 bevestigd” en “COVID-19 zelf geïsoleerd” werden eveneens toegevoegd.
. U kunt een getuigschrift arbeidsongeschiktheid versturen via email naar uw patiënten, met toevoeging van uw handtekening. Klik hier voor meer info.

Belangrijke opmerking:
Als u problemen ondervindt bij het downloaden van deze update, raadpleeg dan het helpdocument hier.
Het kan een paar minuten duren voordat de live-update automatisch start na de update: concreet de toegevoegde termen en sjablonen zullen pas beschikbaar zijn enkele minuten na het beëindigen van de update.
U kunt nog steeds handmatig de update starten Help> Web update.

De nomenclatuurcodes voor telefonisch consult werden eveneens toegevoegd:
. 101990 Advies met het oog op triage Covid-19
. 101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg

MyCareNet meldt ons dat op dit moment(maandag 16/03 – 18h) nog niet alle mutualiteiten hiermee klaar zijn. Dit zou normaal gezien tegen morgen voormiddag operationeel moeten zijn.

We hopen dat deze aanpassingen u de komende periode zullen helpen.

Instructiefilmpjes

HealthOne & Helena

COVID-19, HealthOne past zich aan

BEZOEK HDMP TV OP YOUTUBE !

CONTACTEER ONS