Windows 7

Dès janvier 2020, Windows 7 ne sera plus mis à jour ce qui exposera vos dossiers patients à tous les dangers inhérents à des connexions internet.

Si vous utilisez actuellement Windows 7 (ou une version antérieure), il est impératif que vous réagissiez au plus vite car nous ne serons plus à même d’assurer un support correct si vous travaillez avec un système d’exploitation obsolète. Nous ne pourrons plus vous garantir un support sur les ordinateurs qui ne tournent pas sous Windows 10 Pro.

Vanaf januari 2020 wordt Windows 7 niet meer bijgewerkt, waardoor uw patiëntendossiers worden blootgesteld aan alle gevaren die inherent zijn aan internetverbindingen.

Als u momenteel nog Windows 7 (of een eerdere versie) gebruikt, raden wij u sterk aan dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. We zullen namelijk niet langer in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden als u met een verouderd besturingssysteem blijft werken. We kunnen niet langer ondersteuning garanderen op computers zonder Windows 10 Pro.