Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een progressieve aandoening die miljoenen mensen wereldwijd treft. Het veroorzaakt ademhalingsproblemen en kan leiden tot significante vermindering van de levenskwaliteit. Gelukkig zijn er manieren om het risico op het ontwikkelen van COPD te verkleinen en om de impact ervan op het leven van patiënten te minimaliseren. In dit artikel verkennen we de essentiële informatie over COPD en delen we praktische tips voor preventie. We sluiten af met een blik op hoe huisartsen, door gebruik te maken van HealthOne software, cruciale stappen kunnen zetten in de preventieve zorg voor patiënten in België.

Wat is COPD?

COPD, of chronische obstructieve longziekte, is een overkoepelende term voor longaandoeningen zoals chronische bronchitis en emfyseem. Deze aandoeningen belemmeren de luchtstroom in de longen, wat ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Symptomen zijn onder meer kortademigheid, een chronische hoest, frequente luchtweginfecties en vermoeidheid.

Risicofactoren en Preventie
De belangrijkste oorzaak van COPD is langdurige blootstelling aan irriterende stoffen die de longen en de luchtwegen beschadigen. Roken is de meest voorkomende oorzaak, maar luchtvervuiling, chemische dampen en stof van de werkplek of uit de omgeving kunnen ook COPD veroorzaken.

Tips voor Preventie:
1. Stop met Roken: Het is nooit te laat om te stoppen. Stoppen met roken vertraagt de progressie van de ziekte en is de meest effectieve manier om COPD te voorkomen.
2. Vermijd Luchtverontreiniging: Beperk blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis en zorg binnenshuis voor goede ventilatie.
3. Werk Veilig: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als je werkt in een omgeving met veel stof, gassen of chemische dampen.
4. Leef Gezond: Een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging en een gebalanceerd dieet kan helpen de longfunctie te behouden en het algehele welzijn te verbeteren.

HealthOne: Een Partner in Preventieve Zorg
Voor huisartsen speelt het vroegtijdig identificeren van patiënten met een hoog risico op COPD een cruciale rol in de preventieve zorg. Hier komt HealthOne software in beeld. Onze software is ontworpen om artsen te ondersteunen bij het monitoren van de gezondheid van hun patiënten. Wanneer een patiënt een verhoogd risico loopt op een acute opstoot van COPD, wordt de arts hierover gealarmeerd. Deze tijdige waarschuwingen stellen artsen in staat om proactieve maatregelen te nemen, zoals het aanpassen van de behandeling of het adviseren van leefstijlveranderingen, om een acute opstoot te voorkomen.

Artsen die met HealthOne werken, dragen bij aan een betere preventieve zorg in België. Door de focus te leggen op vroegtijdige detectie en preventie, helpen we de impact van COPD op patiënten te verminderen en werken we samen aan een gezondere toekomst.
Wij zijn toegewijd aan het ondersteunen van huisartsen in hun missie om de levenskwaliteit van hun patiënten te verbeteren. Samen kunnen we de strijd aangaan tegen COPD en streven naar een gezonder België.

Meer info op https://www.alertvoorlongopstoten.be
En doe de quiz https://www.alertvoorlongopstoten.be/patient/yourcopdquiz.html