Belangrijke informatie : Vaccinatie Covid-19

De vaccinatie tegen Covid is vandaag alomtegenwoordig en zal zonder twijfel ook u bezighouden. Al sinds het begin van deze pandemie, doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk de juiste tools te bezorgen om uw werk in goede banen te leiden. Ook deze keer zullen wij het nodige doen om u snel en adequaat te helpen en ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk kostbare tijd verliest.

Zoals u al weet, zal u geen Covid vaccinaties doen in uw eigen praktijk. Uw patiënten zullen verwezen worden naar een van de lokale vaccinatiecentra en dit volgens een vooraf vastgestelde prioriteit.

Als huisarts bestaat uw belangrijke taak erin een lijst aan te leggen en te versturen voor de patiënten die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne 1B. Het gaat hier over patiënten tussen de leeftijd van 45 en 64 jaar en patiënten jonger dan 45 jaar waarbij voornamelijk gekeken wordt naar chronische patiënten met risicofactoren als diabetes, obesitas, hypertensie, cardiovasculaire en longaandoeningen.

Langs onze kant zullen wij de verschillende analyses en tools ontwikkelen zodat u met enkele klikken uw risicopatiënten kunt terugvinden. De analyses zullen rekening houden met de criteria die vastgelegd werden door de Hoge Gezondheidsraad. Verder zullen het de verschillende overheidsinstellingen zijn die instaan voor de communicatie naar uw patiënten om deze uit te nodigen een afspraak te maken in een vaccinatiecentrum. U zult voor deze patiënten de vaccinatiestatus teruggestuurd krijgen.

Indien er zich patiënten zouden aanbieden met bijwerkingen ten gevolge van een Covid vaccinatie, zal er een eForm ter beschikking staan om deze op een eenvoudige en snelle manier kenbaar te maken aan de bevoegde instanties.

Mocht u betrokken zijn bij deze vaccinatiecampagne als vaccinator of coördinator, kunt u hier meer informatie vinden betreft Vaccinnet Plus :
Vlaanderen: https://www.laatjevaccineren.be/vaccinnet
Brussel: https://brusselshealthnetwork.be/nl/zorgverstrekkers/covid-19/vaccinatie/