Het akkoord staat in het Belgisch staatsblad van 29 januari 2020. De artsen worden hiervan op de hoogte gebracht met een omzendbrief via de e-Healthbox.

Vanaf de datum van publicatie beschikken de artsen over een termijn van 30 dagen om te beslissen of zij willen (gedeeltelijk) toetreden tot het akkoord of het akkoord willen weigeren.

De kennisgeving van een weigering of een gedeeltelijke toetreding dient ten laatste op 28 februari 2020 te gebeuren via de beveiligde webtoepassing MyRiziv.

Meer informatie HIER