De laatste rechte lijn voor uw premie 2018 aanvragen.
De aanvraagperiode voor de premie 2018 loopt van 13 december 2019 tot en met 8 maart 2020.

Hoe moet u de premie aanvragen?

Dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt. U hoeft vanaf het premiejaar 2017 geen XML-bestand meer op te laden dat is aangemaakt door uw softwarepakket.
Uw eID (en pincode) of uw burgertoken is noodzakelijk voor de identificatie op de site.

In geval van technische problemen bij het gebruik van de online webtoepassing van het RIZIV. Kunt u de helpdesk van het RIZIV contacteren via:

. E-mail: helpdesk@riziv.fgov.be
. Tel: 02/739.74.74 – van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15