Vanaf 1 november zal de geldigheidsduur van een voorschrift standaard 3 maanden bedragen, te tellen vanaf de datum waarop de voorschrijver zijn voorschrift heeft opgesteld. Als de voorschrijver een andere geldigheidsduur bepaalt dan de 3 ‘standaardmaanden’, dan zal de einddatum van de geldigheid voortaan expliciet aangeduid staan op het voorschrift.

Het zal dus zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener makkelijker zijn om te zien tot welke datum een geneesmiddel afleverbaar en terugbetaalbaar is.

De verandering vereist de aanpassing van het model van “bewijs van elektronisch voorschrift” en van het papieren voorschrift. De voorschrijvers zullen de nieuwe modellen kunnen gebruiken vanaf 1 november 2019 en zullen ze moeten gebruiken vanaf 1 februari 2020. HealthOne is klaar voor deze aanpassing.

Hier is de nieuwe “bewijs van elektronisch voorschrift”: