HealthOne, Belgisch specialist in medische software, analyseerde de patiëntengegevens van The Health Improvement Network (THIN), een Europese referentiedatabank voor elektronische medische dossiers die wordt beheerd door moederbedrijf, de Cegedim Group.

Van de frequentie en aard van de bezoeken tot de meest voorkomende symptomen en aandoeningen, HealthOne maakt de balans op van onze medische raadplegingen in het afgelopen jaar.

Bovenaan de trends van 2020: minder luchtwegaandoeningen, meer vitamine D-tekorten en een stijging in het aantal patiënten dat lijdt aan angst en slapeloosheid.

Brussel, 19 mei 2021.

Een jaar geleden begon COVID-19 het hoofd te roeren en zette het virus de wereld op zijn kop met lockdowns, quarantaines en gezondheidsmaatregelen. Het afgelopen jaar werd niet alleen het ziekenhuiswezen op de proef gesteld, maar ook huisartsenpraktijken, die te onder andere te maken kregen met uitgestelde consultaties en nieuwe gezondheidstrends.

Dat blijkt uit een analyse van HealthOne, een Belgisch softwarebedrijf voor het beheer van medische en paramedische dossiers, dat de evolutie van het aantal en het type diagnoses van 300 Belgische huisartsen in de periode 2019-2020 onder de loep heeft genomen. De informatie werd verzameld door THIN (The Health Improvement Network), een Europese referentiedatabank ontwikkeld door het moederbedrijf van de softwareontwikkelaar, Cegedim, dat zich ook specialiseert in gezondheidszorgtechnologie.

Terwijl de vijf meest voorkomende aandoeningen – hoge bloeddruk, hoge cholesterol, slapeloosheid, diabetes type 2 en gastro-oesofageale reflux – ongewijzigd bleven tussen 2019 en 2020, daalde het totale aantal consultaties tussen de twee periodes: “Onze analyses toonden een daling van het aantal raadplegingen met 6,7% tussen 2019 en 2020, wat vergelijkbaar is met de bevindingen van onze buurlanden, waaronder Frankrijk (-7,8%),” legt Johan Spincemaille, algemeen directeur van HealthOne, uit.

“In sommige gevallen wachtten mensen langer met een bezoek aan een arts of gingen ze helemaal niet, uit angst besmet te raken of het virus over te dragen. Bovendien werden veel medische onderzoeken uitgesteld, waardoor dit cijfer nog is gestegen”, benadrukt dokter Nicolas Delvaux, huisarts en docent aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. “Het is dus mogelijk dat er binnenkort een golf van ‘niet-COVID’-ziekten zal opduiken die tijdens de pandemie niet zijn gedetecteerd. Een scenario waar we ons op moeten voorbereiden.”

Verder zien we een markante daling van het aantal luchtwegaandoeningen tussen 2019 en 2020, in het bijzonder hoest (-29%), bronchitis (-33%), laryngitis (-34%) en verkoudheid (-28%). Dezelfde tendens geldt voor bronchiolitis (-40%), wat voorkomt bij kinderen jonger dan 2 jaar. Buurland Frankrijk legt vergelijkbare statistieken voor.

“Wat zowel bronchiolitis als luchtweginfecties betreft, kunnen we de afname grotendeels toeschrijven aan drie factoren: de herhaaldelijke lockdowns en afstandsmaatregelen, die tot minder contacten hebben geleid; de mondmaskerplicht en het gebruik van hydroalcoholische gels, en natuurlijk ook de daling in het aantal consultaties in het algemeen,” legt Dr. Nicolas Delvaux uit.

De THIN-gegevens laten ook een stijging zien van het aantal mensen met een tekort aan vitamine D (+14%), dat door zonlicht wordt geproduceerd en bijdraagt tot ons immuunsysteem. Een langdurig tekort kan leiden tot bot- en spierpijn in de bovenbenen en de heupen, wat mogelijk de toename van pijnklachten (+12%) verklaart die bij raadplegingen werden gemeld.

Naast de veranderingen in pathologieën heeft de pandemie ook veel psychologische gevolgen: “Zo zijn er 14% meer angstsymptomen vastgesteld en steeg het aantal gevallen van slapeloosheid met 7%,” beklemtoont Johan Spincemaille.

“Van rouwen om een overleden familielid en relaties die onder druk komen te staan tot eenzaamheid, excessief telewerk en financiële zorgen: de crisis eist zijn tol. Maar er is licht aan het einde van deze tunnel,’ zegt dokter Nicolas Delvaux, die daarmee verwijst naar de huidige vaccinatiecampagne van de overheid en de groeiende ervaring van huisartsen in het managen van de gevolgen van de pandemie dankzij persoonlijke observaties en statistieken. “Ondertussen, wees voorzichtig en houd de moed erin, maar vooral: voel je je niet goed, ga dan langs bij je huisarts.”

Over THIN

The Health Improvement Network (THIN) van Cegedim is een volledig geanonimiseerde Europese databank die in overeenstemming is met de geldende regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG). Het wordt gehost in een door HDS (Health Data Hosting) goedgekeurde omgeving en voldoet ook aan de internationale OMOP-norm voor databasestructuur.

THIN brengt 24 jaar aan data en meer dan 9 miljoen geanonimiseerde elektronische gegevens samen van individuen in Frankrijk, het VK, Spanje, België en Roemenië. Hiermee is de databank een vaste waarde voor analyse en onderzoek bij toonaangevende zorginstellingen, academici, farmaceutische bedrijven en onderzoeksorganisaties in de gezondheidszorg. Op basis van de THIN-statistieken zijn er al meer dan 1.500 wetenschappelijke artikels gepubliceerd, wat het een van de meest relevante bronnen van geanonimiseerde patiëntgegevens maakt.

In België verzamelt het waarnemingscentrum THIN alle gegevens betreffende het vrij beroep van 300 huisartsen.


Perscontact

VADEMECOM
Vincent Morrens
T:  +32 (0)2.269.50.21
M: +32 (0)475.93.25.16
vm@vademecom.be