Newpharma, de grootste online apotheek van het land, en HealthOne, de Belgische specialist in medische software, voerden een enquête uit bij 1.600 Belgen[1] en 200 artsen[2] om inzicht te krijgen in onze vakantiegewoonten en om de rol van de arts en de apotheker tijdens deze periode te bepalen.
Heeft COVID-19 onze reisgewoonten veranderd? Vertrouwen de Belgen gezondheidswerkers? Hoe bereiden ze zich voor op hun vakantie?  Newpharma en HealthOne onthullen de eerste conclusies van hun enquête.


Brussel en Luik, 2 september 2021 – De eerste bevinding van de enquête liegt er niet om: COVID heeft een onmiskenbare impact gehad op de manier waarop de Belgen hun vakantie benaderen. 65% van de respondenten zei hun vakantiebestemming te hebben gekozen op basis van de COVID-19-situatie, en 60% zei hun reisgewoonten te hebben gewijzigd als gevolg van de pandemie, voornamelijk door vooraf de gezondheidsmaatregelen van het land van bestemming te controleren.

Zich informeren vóór de vakantie

Wat het verkrijgen van informatie over gezondheidskwesties vóór het vertrek betreft, zijn de belangrijkste bronnen de officiële Belgische bronnen (47% raadpleegt deze vaak of altijd), de huisarts of apotheker (45%) en de officiële bronnen van het land van bestemming (42%).

In een tijd waarin digitale technologie alle aspecten van ons dagelijks leven bestrijkt, geeft de enquête logischerwijze aan dat jongeren vaker informatie zoeken op het internet, terwijl 45-plussers liever hun arts raadplegen (93% van de mensen onder de 46 raadpleegt vaak of altijd het internet, tegenover 72% van de 45-plussers).

Tegelijk zegt 44% van de artsen dat hun patiënten hen meer zouden moeten raadplegen wanneer ze hun reis voorbereiden.

Vertrouwen op gezondheidswerkers – de Belgische toch!

Een andere observatie van de enquête is dat Belgen tijdens een verblijf in het buitenland meer vertrouwen hebben in hun eigen arts en zich voor gezondheidsproblemen liever tot hem of haar wenden dan tot de plaatselijke hulpverleningsmedewerkers. 94% van de artsen zegt al door patiënten in het buitenland te zijn gecontacteerd, hoofdzakelijk voor een diagnose of omdat zij een bezoek aan een plaatselijke arts wilden vermijden (de medische redenen lopen uiteen, gaande van allergieën tot diarree en COVID-19-symptomen).

Bovendien zegt 44% van de Belgen waarschijnlijk hun huisarts te bellen bij gezondheidsproblemen in het buitenland. Langs de kant van de artsen, zeggen bijna 9 van de 10 respondenten al patiënten te hebben ontvangen die op vakantie ziek waren en liever tot hun terugkeer wachtten om in België een afspraak te maken.

“We zien dat patiënten  veel vertrouwen hebben in Belgische zorgverleners,” bevestigt Johan Spincemaille, General Manager van HealthOne. “Hoewel het internet onmiskenbaar en integraal deel van ons leven uitmaakt, is het duidelijk dat in tijden van crisis professionele deskundigheid van essentieel belang blijft om patiënten gerust te stellen en mogelijk foutieve informatie die op het web is gevonden, te corrigeren. Zelfs in het buitenland hoeft afstand niet langer een belemmering te zijn, dankzij de vele mogelijkheden die technologie vandaag biedt.

Ook blijkt dat het gezondheids- en reisgedrag en de opvattingen van de respondenten verschillen afhankelijk van hun bestemming: 75% van de respondenten zegt vertrouwen te hebben in Europese artsen, terwijl dit cijfer daalt tot 25% voor artsen buiten Europa.

Daarnaast zou 73% van onze burgers zo snel mogelijk gerepatrieerd willen worden als ze zich buiten Europa zouden bevinden, tegenover 57% indien binnen Europese grenzen.

Deze tendens wordt bevestigd door het feit dat, terwijl 30% van de ondervraagde artsen zich betrokken voelt bij de voorbereiding van hun patiënten op reizen, dit percentage stijgt tot 58% voor reizen buiten Europa.

De Belgische reisapotheek

In de enquête, die werd uitgevoerd door HealthOne en Newpharma, werd ook gekeken naar de reisapotheek van de Belg. Bijna 9 van de 10 ondervraagden zeggen altijd een reisapotheek bij zich te hebben (86%), vooral om voorbereid te zijn in geval van gezondheidsproblemen – vrouwen hebben vaker een reisapotheek bij zich dan mannen (88% vs. 75%).

Of ze nu binnen of buiten Europa reizen, de eerste reactie van de meeste respondenten in geval van ziekte is hun reisapotheek te gebruiken (77%), gevolgd door een bezoek aan de plaatselijke apotheek (14%).

Wat de artsen betreft, zegt bijna de helft van de ondervraagden (48%) zich betrokken te voelen bij de samenstelling van de reisapotheek. Tenslotte zijn de belangrijkste redenen voor een consult in het kader van reisvoorbereiding vaccinatie (gele koorts, hepatitis, enz.) en voorschriften voor de reisapotheek.

De top drie van producten in het reismedicijnkastje zijn huidverzorgingsproducten, pijn- en koortsstillers en middelen tegen diarree. Uit het onderzoek blijkt ook dat één op de twee mensen (52%) voor elke reis de vervaldatum controleert van de geneesmiddelen die zij meenemen (tegenover slechts 38% volgens een onderzoek van Newpharma uit 2017[1]).

“We zijn blij te zien dat de Belgen zich goed voorbereiden voor ze op vakantie gaan, dankzij de reisapotheek. Het is uiterst interessant vast te stellen dat 86% van de Belgen nu zegt altijd een reisapotheek bij zich te hebben, terwijl dat in 2017 maar 55% was[2],” legt Gilles Jourquin, apotheker, directeur van Newpharma België uit.


[1] Enquête uitgevoerd door HealthOne en Newpharma bij 1626 Belgen via een online vragenlijst van 2 tot 23 augustus 2021.
[2] Enquête uitgevoerd door HealthOne en Newpharma bij 213 Belgische artsen via een online vragenlijst van 2 tot 23 augustus 2021.
[3] Dat blijkt uit een enquête die Newpharma in 2017 heeft uitgevoerd op de luchthaven van Zaventem bij 240 Belgen.
[4] Ibid.