Wij hebben zojuist het volgende bericht gekregen van het RIZIV.
De aanvraagperiode voor de premie 2019 loopt van 17 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020.

Hoe moet u de premie aanvragen?

Dien uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’.
Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt. U hoeft vanaf het premiejaar 2017 geen XML-bestand meer op te laden dat is aangemaakt door uw softwarepakket.
Uw eID (en pincode) of uw burgertoken is noodzakelijk voor de identificatie op de site.

In geval van technische problemen bij het gebruik van de online webtoepassing van het RIZIV. Kunt u de helpdesk van het RIZIV contacteren via:
. E-mail: helpdesk@riziv.fgov.be
. Tel: 02/739.74.74 – van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15