HAIO/Assistant en médecine HealthOne

Stages vormen een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding, omdat ze leerlingen in staat stellen hun kennis in de praktijk te brengen en vertrouwd te raken met de beroepsomgeving. Stagemeesters spelen een sleutelrol in deze opleidingservaring en hun bijdrage is essentieel voor het succes van deze ervaring.
Stagemeesters zijn ervaren professionals die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de leerlingen en hen begeleiden bij het leren. Ze zorgen voor een veilige en productieve werkomgeving en de middelen die nodig zijn om de taken effectief uit te voeren.

Bent u klaar om stagemeester te worden? Uw expertise delen? Uw kennis en ervaringen delen om stagiairs te helpen hun professionele vaardigheden te ontwikkelen

Met uw constructieve feedback en advies over het uitgevoerde werk kunnen zij zich voortdurend verbeteren. Want u garandeert en begeleidt hun werk en professioneel gedrag. Ten slotte moedigt u de stagiairs aan om vragen te stellen en oplossingen te zoeken voor de gezondheidsproblemen van uw patiënten. U zorgt gedurende de hele opleiding voor voortdurende training en ondersteuning om stagiairs te helpen obstakels te overwinnen en te slagen in hun opleiding.

Kortom, stagemeesters spelen een sleutelrol in de beroepsopleiding. Ze verrijken ook hun eigen professionele carrière door een leerfunctie op te nemen. Sommige regio’s kampen met een tekort aan stageplaatsen. Hoe zit het met u? Bent u al stagemeester ?

Wat zijn de motivaties van leermeesters?

53% wil hun ervaring en kennis doorgeven
37% wil de werkdruk verlichten
33% wil graag delen en van elkaar leren
25% waardeert de mogelijkheid om in teamverband te werken
20% heeft interesse in lesgeven

Wat is het persoonlijke voordeel voor de leermeester? 

72% heeft baat bij positieve uitwisseling en uitwisseling
41% verbetert zijn eigen werkomstandigheden
31% kan zichzelf in vraag stellen
30% krijgt er plezier in
12% krijgt de kans om zijn wetenschappelijke kennis te vergroten

Volgens een enquête in opdracht van de CCFFMG (franstalige website).

Een assistent met een andere leermeester begeleiden?

Ja, het is mogelijk dat twee begeleiders samen een assistent ontvangen.

Meerdere assistenten begeleiden?

Ja, dit is ook mogelijk als u een grote praktijk en de infrastructuur daarvoor hebt. Voor meer dan twee assistenten is een vrijstelling nodig.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten.