Zinloze attesten en ziektebriefjes zonder medische meerwaarde, ze zijn veel artsen al decennia een doorn in het oog. Daarom zijn verschillende artsenvakbonden de strijd aangegaan met onnodige administratieve rompslomp. Protesterende artsen stempelen sinds kort een blauwe krokodil op alle zinloze attesten. Dit initiatief van de Hobokense huisarts Nicole Dekker vindt in heel Vlaanderen navolging. Want hoewel positieve ontwikkelingen op vlak van het standaardattest voor arbeidsongeschiktheid hoopgevend zijn, is er nog genoeg werk aan de winkel.    

Minder zinloos papierwerk voor met name huisartsen is niet alleen kostenbesparend, maar leidt ook tot minder stress en frustratie. Samen met de artsenvakbonden Kartel, BVAS en AADM startte Jong Domus, de werkgroep van jonge huisartsen, in 2020 met het Project Kafka. Naast het terugdringen van zinloze briefjes heeft het project als speerpunt om een standaardattest voor arbeidsongeschiktheid in het leven te roepen en de systemen voor dringende medische hulpverlening en de terugbetaling van geneesmiddelen te hervormen. 

De blauwe krokodil is nodig om op semi-ludieke wijze opnieuw aandacht te vragen voor Project Kafka en de administratieve overlast die artsen ondervinden. Via www.zinloosattest.be kunnen artsen stempels bestellen. Op de website staan ook talloze voorbeelden van zinloze attesten. Zo kunnen ook patiënten een idee krijgen van de administratieve rompslomp waarmee (huis)artsen dag in dag uit geconfronteerd worden in hun praktijk. 

Veel artsen vinden dat de overheid de problemen te traag en met te weinig daadkracht het hoofd heeft geboden in de afgelopen 20 jaar. Toch is er ook goed nieuws, want binnenkort wordt er een eerste succes geboekt op vlak van het standaardattest voor arbeidsongeschiktheid. Met goedkeuring van de patiënt maakt Mult-eMediatt het voor de huisarts mogelijk om digitale arbeidsongeschiktheidsattesten te versturen naar grote werkgevers in het land. De patiënt ontvangt vervolgens een lijst met de instanties waaraan het attest werd verstuurd. 

HealthOne is positief over de ontwikkelingen rond het elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest, ook al is dit een eerste stap. Het is namelijk onze missie om ervoor te zorgen dat artsen zich kunnen focussen op wat écht belangrijk is: patiënten behandelen, werkcomfort behouden en kostbare tijd besparen.