Na een kwarteeuw politieke discussie gaat ook Franstalig België het aantal studenten geneeskunde vanaf het academiejaar 2023-2024 inperken. Dit betekent dat voor Franstalige universiteiten een vergelijkend ingangsexamen wordt ingevoerd voor aspirant-studenten die aan de opleiding geneeskunde willen beginnen. Een korte toelichting op het politieke akkoord over het artsenquotum dat eerder dit jaar werd bereikt.       

Om te voorkomen dat er teveel artsen opgeleid worden, bestaat een numerus fixus voor (tand)artsen in het Nederlandstalige landsdeel al geruime tijd. Na zo’n 25 jaar discussie over een limiet aan het aantal artsen dat jaarlijks de arbeidsmarkt betreedt, bereikte federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder dit jaar een akkoord met de Franse gemeenschap.

Dit laat onverlet dat aan beide kanten van de taalgrens water bij de communautaire wijn moest worden gedaan. Zo zal de federale Planningscommissie erop toezien dat alle studenten geneeskunde een RIZIV-nummer krijgen, ook degenen die nu teveel zijn en tot het overschot behoren. Daarnaast gaat de commissie voor Vlaanderen minder restrictief zijn dan aan Franstalige kant: in 2028 mogen er in Vlaanderen 1.104 artsen afstuderen, tegenover 744 in de Franse gemeenschap. En aangezien de numerus fixus pas in 2023 zal ingaan, zal de Franse gemeenschap er de eerste drie jaar voor zorgen dat er minder instroom is dan het federale quotum voorschrijft.

Bovendien zijn er nog twee andere aandachtspunten. Ten eerste is er in de Franse gemeenschap een tekort aan huisartsen en een overschot aan specialisten, terwijl er in Vlaanderen een algemeen tekort aan artsen is ontstaan. Daarom moet in 2028 de helft van het aantal afgestudeerden dat aan hun job gaat beginnen huisarts zijn. In de tweede plaats is er in Vlaanderen een discussie over de hoogte van de numerus fixus, aangezien het structurele tekort aan artsen de komende jaren alleen nog maar erger dreigt te worden. Niet alleen zijn er nu al te weinig Nederlandstalige huisartsen voor elk Vlaams dorp en Brussel, ook voor ziekenhuisspecialisaties als anesthesie, radiologie en geriatrie is er onvoldoende animo.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de numerus fixus zal worden afgeschaft, al was het alleen maar omdat een vergelijkend examen een goede graadmeter is voor de kans op afronding van een maatschappelijk belangrijke en zware studie.