“Stoppen met roken”, een zin die in oktober veel gegoogeld wordt in het kader van #Stoptober, de jaarlijkse Britse uitdaging om mensen aan te moedigen te stoppen met roken.

In België is het percentage dagelijkse rokers de afgelopen jaren weer op een hoog niveau gekomen, vergelijkbaar met dat van 2014. Alarmerende cijfers uit het rapport van de Stichting tegen Kanker. In 2021 was dat 20%, tegen 17% in 2018 en 21% in 2014.
Farmaceutische hulp wordt gebruikt om de ontwenningsverschijnselen te verlichten. In België omvat dit nicotinesubstituten, bupropione en varenicline. Deze laatste is sinds september 2021 niet meer beschikbaar.

Kan het hoge percentage dagelijkse rokers in verband worden gebracht met een verandering van gewoonte bij het voorschrijven van deze producten?

Laten we proberen deze vraag te beantwoorden via THIN. Het observatorium in België dat alle gegevens over de liberale activiteit van 300 huisartsen verzamelt.

. In 2011 had 77% van de artsen in het panel ten minste eenmaal één van deze producten voorgeschreven. Dit betrof 0,9% van het actieve patiëntenbestand gedurende het jaar.
. In augustus 2022 had 73% van de artsen in de afgelopen 12 maanden voorgeschreven.

De waargenomen daling is niet significant (95%-betrouwbaarheidsintervallen). Het percentage betrokken patiënten daalt echter tot 0,2%. Deze daling van 78,5% is aanzienlijk. Er kan dus worden geconcludeerd dat minder patiënten geneesmiddelen van hun huisarts krijgen, terwijl het percentage voorschrijvers vergelijkbaar blijft en het percentage rokers toeneemt.

Hoe kan deze trend worden gekeerd?

Op de website tabakstop.be en op de facebook-pagina van Tabakstop (facebook.com/Tabakstop) kunnen mensen terecht voor informatie(brochures) over stoppen met roken en alles wat daarbij komt kijken. Ook voor gezondheidsprofessionals, naasten van rokers en ouders van rokende of nog niet rokende jongeren zijn de websites een waardevol referentiepunt.

THIN (The Health Improvement Network) is een volledig anonieme Europese databank die in overeenstemming is met de geldende regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG). Het wordt gehost in een door HDS (Health Data Hosting) goedgekeurde omgeving en voldoet ook aan de internationale OMOP-norm voor databasestructuur.

Huisartsen in België kunnen deelnemen aan het THIN netwerk ! Om vrijblijvend extra informatie te ontvangen en de voordelen te ontdekken kunt u contact opnemen met uw Account Manager Kevin.

Kevin De Nauw
Tel: 0493 40 57 94
kevin.denauw@healthone.be