Wereldwijd overlijden mannen nog altijd gemiddeld 6 jaar eerder dan vrouwen. Preventie en een tijdige behandeling blijven dan ook cruciaal wanneer het gaat over bijvoorbeeld prostaat- of teelbalkanker. Maar ook de mentale gezondheid van mannen en de preventie van zelfmoord zouden hoog op de maatschappelijke, medische en politieke agenda moeten staan.       

Om de gezondheid van mannen blijvend positief te beïnvloeden zijn bewustwording en het creëren van draagvlak noodzakelijk. Misschien wel meer dan ooit, want de cijfers liegen niet. Zo is prostaatkanker de op een na meest voorkomende soort kanker onder mannen, met elk jaar meer dan 1,4 miljoen nieuwe gevallen. Bovendien wordt bijna driekwart van alle zelfmoorden door mannen gepleegd: wereldwijd sterven er jaarlijks zo’n 510.000 mannen door zelfmoord, oftewel een man per minuut. Het is dan ook opvallend dat deze ‘verborgen’ masculiene gezondheidscrisis nog te weinig wordt onderkend door maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden, beleidsmakers in de zorg en zorgverleners.

De cirkel doorbreken

Hoe kunnen we deze cirkel doorbreken? Niet alleen door kennis, bewustzijn en actie- en handelingsbereidheid bij al deze mensen en organisaties op mondiaal, nationaal en lokaal niveau te vergroten. Het begint voor een belangrijk deel ook bij de mannen zelf. Want eerlijk is eerlijk, bepaalde stereotypen rond mannelijkheid zorgen ervoor dat mannen niet altijd op tijd aan de bel trekken of zich tijdig realiseren dat ze een mentaal of fysiek probleem hebben. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Het is dan ook verstandig om rekening te houden met de negatieve aspecten van het mannelijke stereotype.

In de praktijk kunnen zowel mannen als vrouwen letten op een aantal concrete zaken. Naast voorlichting over hoe en wanneer mannen actie kunnen ondernemen en risicofactoren of symptomen kunnen herkennen, is het bijvoorbeeld van belang om sociale banden met vrienden en familie te onderhouden. Op die manier kunnen gezondheidsthema’s bespreekbaar gemaakt worden en ook daadwerkelijk besproken worden. Dat laatste kan trouwens ook buiten de directe kring van naasten of de dokterspraktijk: de sportclub, de gezelligheidsvereniging of het werk zijn goede voorbeelden.

Internationale initiatieven  

Gelukkig zijn er de afgelopen decennia talrijke internationale initiatieven ontplooid om aandacht te vragen voor de specifieke gezondheidsproblematieken van mannen. Movember is een bekend voorbeeld, maar ook initiatieven als Like Father Like Son, NewAccess, Farmstrong en Making Connections streven ernaar om mannen te helpen. Voor de verschillende soorten kanker leveren organisaties als Stichting tegen Kanker, het Mondiale Actieplan (GAP) van Movember en TrueNTH belangrijke bijdragen. Een goede stap in de richting van een langere levensduur en betere levenskwaliteit voor mannen van over de hele wereld.