Het begin van de zomer gaat doorgaans gepaard met het opkuisen van onze administratie. De nodige papieren worden verzameld, de belastingaangifte kan worden ingediend en we hebben nog contact met de boekhouder voor deze op vakantie vertrekt.

Nu de zomer in volle gang is en we tropische temperaturen beleven is ook de aanvraag voor de geïntegreerde praktijkpremie weer mogelijk. Huisartsen die in aanmerking komen kunnen nog tot en met 31 oktober hun premie aanvragen voor 2021.

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaald aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen. Daar heeft u recht op als u tijdens het premiejaar huisarts of huisarts in opleiding bent.

De grootte van deze premie hangt af van meerdere voorwaarden. Maar als gebruiker van HealthOne bent u al verzekerd van een premie van minimaal 1.000 euro. Een huisarts in opleiding heeft recht op 800 euro.

De premie kan flink oplopen naar mate u een aantal parementers bereikt.

. Minstens 25% van de voorschriften werden doorgestuurd via Recip-e in het 2e semester.
. Minstens 50% van de hoofdstuk IV aanvragen werden aangevraagd via de dienst van MyCarenet in het 2e semester.
. Minstens 20% werd gefactureerd via eFact van MyCarenet in het 2e semester*.
. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u een GMD-honorarium ontving werd een geinformeerde toestemming geregistreerd.
. Voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u een GMD-honorarium ontving werd een SUMEHR opgeladen.
. Tijdens het premiejaar werd MyCareNet gebruikt voor het elektronische beheer van uw GMD-honoraria*.
. Minstens 5 medicatieschema’s werden aangemaakt in het 2e semester.
. Minstens 5 keer werd de CEBAM evidence linker gebruikt in het 2e semester.
. Minstens 5% van uw getuigschriften werden ingediend via e-Attest in het 2e semester*.
. Minstens 3 keer werd het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap” doorgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid.

De geïntegreerde praktijkpremie voor 2021 kan u aanvragen via de module ‘Mijn premieaanvragen’ op de MyRiziv-toepassing.

Meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde vindt u op de website van het RIZIV

* tenzij een akkoord voor forfaitaire betaling afgesloten