Het Rode Kruis merkt dat er sinds begin dit jaar een duidelijke afname van het aantal bloeddonaties is, en dat België op dit moment te kampen heeft met de laagste bloedvoorraad in twee jaar. Op dit moment is enkel bloedgroep B+ voldoende voorhanden. De oproep om meer bloed is uiteraard van levensbelang, om situaties waarin een patiënt geen bloed meer kan krijgen, te voorkomen. Zeker in deze vakantieperiode waarbij er nog minder bloeddonoren zijn.

Van de acht bloedgroepen is enkel B+ voldoende beschikbaar, de andere 7 hebben een kritieke voorraad bereikt (waaronder dus ook de belangrijke troefkaart O-). Doordat de toestroom van donoren mede door de Covid-19-pandemie aanzienlijk is teruggelopen en bloed maar een beperkte tijd bewaard kan worden, kunnen geen bloedreserves meer worden aangelegd. Minister Vandenbroucke heeft al opgeroepen om bloed te komen doneren in een van de dertien donorcentra of tijdens een lokale bloedinzameling.

Veel mensen die wegens ziekte hun bloeddonatie sinds begin dit jaar afzegden, maakten nadien geen nieuwe afspraak. Wellicht wisten ze niet dat bloed doneren na twee weken zonder symptomen opnieuw is toegestaan.

Iedereen die vragen heeft over bloeddonatie kan bellen naar het gratis nummer 0800 777 00 of kijken op rodekruis.be.