Sinds de covid-19-pandemie zijn er in ons land weer meer rokers. Hoe kunnen we de strijd tegen roken blijven aangaan? De Stichting Tegen Kanker biedt een gratis handreiking aan: Tabakstop, een initiatief dat rokers al sinds jaar en dag concrete hulp biedt om hun ongezonde gewoonte te lijf te gaan.                   

België was op de goede weg. In 2019 rookte 23% van de Belgen dagelijks of occasioneel, ten opzichte van 27% in 2013. De covid-19-pandemie lijkt echter roet in het eten te hebben gegooid. Uit de meest recente rookenquête van de Stichting Tegen Kanker blijkt namelijk dat het percentage rokers sinds 2019 weer is toegenomen: 29% in 2020, 27% in 2021. Bovendien zijn er meer rokers die aangaven tijdens de pandemie meer te zijn gaan roken dan rokers die aangaven dit minder te zijn gaan doen.

Als niemand zou roken, zou 90% van de gevallen van longkanker vermeden kunnen worden. Hoe kunnen we de strijd tegen roken blijven aangaan en inzetten op een rookvrije toekomst? Waar voor longkanker preventie, screening en vroege opsporing de sleutelwoorden lijken te zijn, is bij roken nooit beginnen of zo snel mogelijk stoppen het devies. En dat laatste is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom heeft de Stichting Tegen Kanker de gratis dienst Tabakstop in het leven geroepen voor mensen die willen stoppen met roken.

Bij Tabakstop kunnen rokers niet alleen terecht voor informatie over roken en hun verslaving, maar ook voor praktische tips en concrete hulp bij het stoppen. Zo is er bijvoorbeeld de anonieme telefoondienst voor informatie, coaching en begeleiding op maat. De tabakologen die aan Tabakstop verbonden zijn kunnen mensen eveneens doorverwijzen naar andere diensten of groepscursussen. Ze geven ook informatie over terugbetalingen door het ziekenfonds, en in sommige gevallen betaalt Tabakstop zelfs zes weken nicotinevervangers terug.

Op de website tabakstop.be en op de facebook-pagina van Tabakstop (facebook.com/Tabakstop) kunnen mensen terecht voor informatie(brochures) over stoppen met roken en alles wat daarbij komt kijken. Ook voor gezondheidsprofessionals, naasten van rokers en ouders van rokende of nog niet rokende jongeren zijn de websites een waardevol referentiepunt.

Bekijk de resultaten van de rookenquêtes van de Stichting Tegen Kanker op deze pagina.